logo
}

Duurzaamheid

Duurzaamheid

EG Group investeert in zijn infrastructuur, mensen, systemen en lokale gemeenschappen om waarde te creëren voor aandeelhouders en andere belanghebbenden. We geloven dat we, door deze elementen in onze investeringsbeslissingen te integreren, duurzame waarde in de onderneming kunnen blijven creëren.

We streven ernaar een goede zakelijke medemens en een milieuverantwoordelijke groep te zijn. We hanteren solide procedures, systemen en controlemiddelen om de naleving van de wettelijke voorschriften te beheren en te controleren. Dit helpt de basis te leggen voor een duurzaam bedrijfs model.

MILIEU

MILIEU

We zijn vastbesloten een milieubewuste groep te zijn en streven ernaar onze impact op het milieu positief te beheren. We zien nauwlettend toe op het elektriciteit- en waterverbruik, de twee grootste energieverbruikers op onze locaties. Bovendien letten we op het volume en de verwijdering van afvalstoffen, die wij tot een minimum trachten te beperken.

Meer informatie

SOCIAAL

SOCIAAL

SOCIAAL

SOCIAAL

EG Group streeft naar een positieve impact op de maatschappij, inclusief de gemeenschappen waarin we actief zijn. De gezondheid en veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van onze collega's zijn het belangrijkst: het zijn onze getalenteerde, gepassioneerde en innovatieve mensen die van essentieel belang zijn voor de succesvolle uitvoering van onze strategie en voor het aandrijven van de bedrijfsprestaties.

Meer informatie

BESTUUR

BESTUUR

EG Group is vastbesloten voort te bouwen op onze bestaande fundamenten van het ondernemingsbestuur om de groei op lange termijn te ondersteunen voor een succesvolle en duurzame onderneming. De Group leeft de Wales Principles of Corporate Governance na.

Meer informatie