logo
}

MILIEU

MILIEU

We zijn vastbesloten een milieubewuste groep te zijn en streven ernaar een positieve impact op het milieu te hebben.

We zien nauwlettend toe op het elektriciteit- en waterverbruik, de twee grootste energieverbruikers op onze locaties. Bovendien letten we op het volume en de verwijdering van afvalstoffen, die wij tot een minimum trachten te beperken.

Ook zijn er strenge controle- en toezichtprocedures om milieu-incidenten te voorkomen.

We blijven werken aan de verwezenlijking van onze visie om als duurzaam bedrijf te opereren. Hiervoor ondernemen wij een reeks milieu-initiatieven om duurzame bedrijfspraktijken te helpen bevorderen en verankeren, waaronder energiebesparing, werken met alternatieve brandstoffen, afvalbeheer en terugdringen van emissies.

Energiebesparing

Energiebesparing

EG Group heeft zich ertoe verbonden het energieverbruik elk jaar met 2,5% te verminderen. Ook hebben wij ons ten doel gesteld het energieverbruik tegen 2025 met 10% te verminderen.

Klimaatverandering zal in de toekomst een aanzienlijke invloed hebben op relatieve inkomstenstromen. De Group blijft investeren in de productie van elektriciteit voor onze eigen behoeften met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche en thermische zonne-energie. De invoering van deze alternatieve energieproductiemethoden in het Verenigd Koninkrijk en Europa heeft ertoe geleid dat regenwateropvangsystemen ook worden gebruikt om water van daken van tankstations te recyclen. Vervolgens wordt dit water gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en het wassen van auto's. De invoering van LED-verlichting heeft geholpen om de elektriciteit die nodig is om vestigingen in de hele Group te verlichten, met 65% te verminderen. Dit heeft bijgedragen aan een lager energieverbruik voor koeling en HVAC, omdat LED-verlichting minimale warmte produceert.

Deze energiebesparende initiatieven zijn ingevoerd dankzij het verzamelen van nauwkeurige energiegegevens elk halfuur.

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen

De Group blijft onderzoek doen naar en investeren in alternatieve brandstoffen voor voertuigen, waaronder oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV's) en waterstoftanken op het hele terrein. In Noord-Amerika en Europa zijn al proeven op gang.

Ons eerste EV-laadpunt werd in 2011 in het Verenigd Koninkrijk geïnstalleerd. Tegenwoordig zijn er ongeveer 80 EV-laders in het netwerk van EG Group. De visie van EG Group op het tankstation van de toekomst houdt zorgvuldig rekening met elementen die strategisch gericht zijn op de consument en zijn voortdurend veranderd gedrag, evenals op elektriciteit, waterstof of andere toekomstige brandstoftrends.

We zien alternatieve brandstoffen als een verrijking van ons portfolio en een kans om meer bezoekers naar onze vestigingen te trekken. We werken nauw samen met spelers en adviseurs uit de industrie om onze strategie te verfijnen. Zo kunnen wij het voortouw nemen bij de vraag hoe brandstofverkooppunten het beste gepositioneerd zijn voor een koolstofneutrale wereld.

Afvalbeheer

Afvalbeheer

EG Group is in 2020 een samenwerking aangegaan met "Too Good To Go" om het probleem van voedseloverschotten en voedselverspilling aan te pakken. Via de app Too Good To Go kunnen klanten "magische zakken" met overtollig voedsel van restaurants, detailhandelaars en zelfs producenten reserveren om te voorkomen dat het verloren gaat. Wereldwijd wordt meer dan een derde van al het geproduceerde voedsel verspild. Voedselverspilling is verantwoordelijk voor maar liefst 8% van de broeikasgasemissies.

Wereldwijd zijn er ongeveer 800 EG Group-vestigingen op de app Too Good To Go. In de eerste zes maanden na het begin van de samenwerking werden er meer dan 250.000 magische tassen gekocht: dit had een besparing van ongeveer 650.000 kg aan CO2-uitstoot tot gevolg.