logo
}

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Een globale benadering van privacy

Bij EG Group waarderen en respecteren we de fundamentele mensenrechten van privacy en gegevensbescherming. Onze medewerkers en klanten op meerdere continenten werken en leven met verschillende achtergronden, culturen en ervaringen. In het Verenigd Koninkrijk en Europa hebben we een bijzonder hoge standaard als het gaat om privacy en gegevensbescherming, waaronder wetgeving die specifieke en verregaande rechten biedt aan werknemers en klanten. Omdat onze werknemers en klanten over de hele wereld wonen en werken, met verschillende niveaus van privacy en gegevensbescherming in hun land of regio's, hebben we een globale aanpak gekozen voor ons beheer van persoonlijke informatie. Ons team werkt er hard aan om een vergelijkbare ervaring te bieden op het gebied van gegevensprivacy en de bescherming die uw gegevens nodig hebben, ongeacht waar u zich bevindt.

Hieronder hebben we uiteengezet hoe we uw persoonlijke gegevens bij EG Group verwerken en beveiligen. Als u onze EG Group-site bezoekt en u bent een werknemer of klant op een andere locatie, klik dan op de onderstaande links om naar de privacyverklaring te gaan voor het land waar u zich bevindt.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laten we beginnen met ons aan u voor te stellen ...

Wij zijn EG Group

Wij zijn de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze verklaring wordt beschreven en, zoals beschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn wij de 'gegevensbeheerder'.

Wanneer we in deze verklaring termen als 'wij', 'ons', 'onze' of zelfs 'EG' gebruiken, verwijzen we naar EG Group Limited. EG Group is samengesteld uit een aantal bedrijven en hoewel we aparte websites en privacyverklaringen hebben voor andere bedrijven binnen EG Group, zijn de algemene verwerkingswaarborgen in deze privacyverklaring van toepassing op alle bedrijven binnen EG Group.

Onze bedrijfsregistratie

Het bedrijf EG Group Limited is opgericht in Engeland en Wales. Ons registratienummer is 09826582 en onze maatschappelijke zetel is Waterside Head Office, Haslingden Road, Guide, Blackburn, Lancashire, Verenigd Koninkrijk, BB1 2FA.

Onze registratie voor gegevensbescherming

Als organisatie die actief is in 10 landen, voldoen we aan verschillende versies van de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Hier in het VK, waar we ons hoofdkantoor hebben, is onze toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming het Information Commissioners Office, of 'ICO'.

We zijn geregistreerd bij de ICO en dit zijn de details van onze registratie:

Naam gegevensbeheerder: EG Group Limited

Registratienummer: ZB089476

Ons team voor privacy en gegevensbescherming

Als u ooit een vraag heeft over hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan, of als u een recht met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, dan zijn er een aantal manieren waarop u contact kunt opnemen met ons team.


U kunt ons schrijven op: DPO, EG Group, Waterside Head Office, Haslingden Road, Guide, Blackburn, Lancashire, Verenigd Koninkrijk, BB1 2FA.

Als u liever contact met ons opneemt via e-mail, gebruik dan dpo@eurogarages.com

Als praten meer uw ding is, bel ons dan op 01254 586366

Uw gegevensbeschermingsrechten

We zullen later dieper ingaan op wat we 'inzageverzoeken van gegevenssubjecten' noemen, maar als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen met behulp van ons formulier voor individuele rechten hierboven. Dit is een snelle en gemakkelijke manier en het formulier gaat rechtstreeks naar ons team voor privacy en gegevensbescherming.

 

We beschermen uw informatie

We zijn toegewijd aan het handhaven van uw privacy en het beschermen van de informatie die we hebben. Daarom beschrijven we hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen.

De regels ten aanzien van privacy en gegevensbescherming veranderen voortdurend en versterken de rechten van individuen. Als zodanig bekijken we hoe we persoonlijke informatie gebruiken, en kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken weer te geven. De privacyverklaring die op deze pagina wordt weergegeven, is altijd de meest actuele versie.

We raden u aan om onze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van alle relevante updates die we hebben aangebracht.

 

Wat bedoelen we met persoonlijke informatie?

De meest besproken gegevensbeschermingswet van de afgelopen jaren was de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, ook wel bekend als de AVG (of GDPR in de Engelse versie). Het VK heeft de AVG in de Britse wetgeving overgenomen en is algemeen bekend als de VK GDPR. Zoals u hieronder zult zien, is de definitie van persoonlijke informatie vrij breed, en we erkennen en respecteren persoonlijke informatie gedefinieerd als: -

“alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('gegevenssubject'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

 

Hoe categoriseren we informatie?

We gebruiken categorieën om de verschillende soorten informatie die we gebruiken uit te leggen. We willen hierbij wel graag de aantekening maken dat we alleen persoonlijke informatie verzamelen die gepast en wettig is en dat we voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming over de hele wereld. Hierdoor kunnen er locaties zijn waar we de soorten informatie die we hieronder hebben vermeld niet mogen verzamelen. Maar in algemene termen beschrijft dit de categorieën die we gebruiken.

Identiteitsgegevens.

Informatie die specifiek betrekking heeft op uw identiteit, waaronder uw volledige naam, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, nationale verzekeringsgegevens en andere erkende officiële identiteitsdocumenten.

Contactgegevens.

De contactgegevens van u en anderen, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, postadresgegevens en profielen op sociale media.

Technische gegevens.

In dit technische tijdperk zijn er nogal wat technische gegevens in omloop, waaronder internetprotocol (IP)-adressen, browsertypen en -versies, tijdzone-instellingen en locaties, browser plug-in typen en versies, besturingssystemen en platforms en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Met uw toestemming verzamelen we informatie over hoe u onze website gebruikt.

Marketing- en communicatiegegevens.

We willen graag duurzame relaties ontwikkelen en om hierbij te helpen, verzamelen we informatie over uw marketingvoorkeuren. U hoeft zich echter geen zorgen te maken, want we zijn niet van plan u te bombarderen met allerlei marketingmaterialen. We willen u alleen voorzien van actuele en relevante informatie over diensten en producten waar we belang aan hechten en waarvan we denken dat deze relevant voor u is. We geven u de controle, dus u heeft altijd de mogelijkheid om dit te weigeren of u op elk moment af te melden.

Speciale categorieën van persoonlijke informatie.

We kunnen met name via ons Global Careers-portaal, met het oog op tewerkstelling en het beoordelen van de werkcapaciteiten van onze werknemers, persoonlijke informatie van een speciale categorie verwerken. Er kunnen gevallen zijn waarin andere speciale categorieën persoonlijke informatie aan ons worden bekendgemaakt, maar dit is incidenteel en maakt geen deel uit van een georganiseerde verwerkingsactiviteit.

Gegevens die speciale bescherming vereisen.

Er kunnen gevallen zijn waarin we controles van strafbladen verwerken, maar dit wordt alleen gedaan waar nodig, in overeenstemming met de lokale wetgeving en is strikt beperkt tot specifieke mensen in onze teams.

 

Hoe we persoonlijke informatie kunnen verzamelen

Persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

Het is belangrijk om te vermelden dat we alleen persoonlijke informatie verzamelen die relevant is voor onze relatie met u, bijvoorbeeld:-

 • wanneer u onze websites bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën; deze procedure behandelen we in meer detail in ons Cookiebeleid en onze Cookie-instellingen;
 • wanneer u zich abonneert op onze mailinglijsten;
 • wanneer u zich registreert op ons investeerdersportaal;
 • wanneer u evenementen of bijeenkomsten bijwoont die door ons worden georganiseerd of op onze kantoren of locaties worden gehouden, bijvoorbeeld verkoopevenementen, promotie- en marketingevenementen, trainingssessies en sociale evenementen;
 • wanneer uw beelden door ons worden vastgelegd via CCTV-camera's terwijl u zich op de locaties bevindt die we exploiteren en gebruiken, of wanneer er foto's of video's van u worden gemaakt wanneer u evenementen, bijeenkomsten of trainingen bijwoont die door ons worden georganiseerd;
 • wanneer u onze diensten gebruikt of transacties met ons aangaat, of interesse toont om dit te doen, inclusief diensten, producten en transacties waarbij u persoonlijk betrokken bent op een van onze vele locaties of elektronisch;
 • wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail, via onze website of via andere communicatiekanalen, bijvoorbeeld via sociale media platforms;
 • wanneer u bij ons solliciteert of wanneer u documenten of informatie verstrekt, waaronder uw cv, in verband met dergelijke sollicitaties; en/of
 • wanneer u uw persoonlijke informatie om een andere reden aan ons verstrekt.

Persoonlijke informatie die door anderen is verstrekt

Afhankelijk van uw relatie met ons, kunnen we uw persoonlijke informatie ook verzamelen van externe bronnen, bijvoorbeeld:-

 • van uw referenten, onderwijsorganisaties of eerdere werkgevers (als u bij ons heeft gesolliciteerd);
 • van uw familieleden, vrienden of collega's die namens u uw persoonlijke informatie aan ons verstrekken; en/of
 • van openbare instanties of andere openbare bronnen.

 

Transparantie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Wettelijke grondslag

Er zijn specifieke redenen uiteengezet in de wetgeving inzake gegevensbescherming die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. Dit wordt de wettelijke grondslag genoemd.

We hebben altijd een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonlijke informatie en we hebben methodisch het doel of onze verwerking en de wettelijke grondslag beoordeeld.

We kunnen wel stellen dat we een uitgebreide lijst hebben van alle manieren waarop we persoonlijke informatie gebruiken, die 'verwerkingsactiviteiten' worden genoemd. Als u meer informatie wilt over een bepaalde verwerkingsactiviteit, dan geven we die graag. U kunt ons om informatie vragen via een van de methoden die we eerder hebben beschreven.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende manieren waarop we uw informatie verwerken, onze wettelijke grondslag en hoe we ervoor proberen te zorgen dat uw informatie en rechten worden gerespecteerd:-

Verwerkingstype

Gegevenscategorie

Onze wettelijke grondslag

Specifiek doel en het respecteren van uw informatierechten

Communicatie via e-mail, post of telefoon

Contactgegevens

Contractuele verplichting

Wanneer u ons daarom heeft gevraagd, gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen met details over onze producten, evenementen en diensten en om onze relatie met u, uw bedrijf of collega's te vergemakkelijken. U kunt ons natuurlijk vragen geen contact met u op te nemen, maar dit heeft waarschijnlijk invloed op ons vermogen om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen.

Klantrelatiebeheer

Identiteit- en contactgegevens

Gerechtvaardigd belang

We organiseren onze klantenadministratie in klantrelatiesystemen, in feite een elektronische rolodex. We bewaren, openen en analyseren de informatie die we in onze CRM-systemen hebben op een veilige manier. Het gebruik van onze CRM-systemen helpt ons om de goede werking van onze bedrijven te verzekeren, effectief te plannen en het helpt ons te analyseren hoe ons bedrijf ervoor staat. U kunt om toegang tot die informatie vragen, ons vragen deze bij te werken of ons vragen deze te verwijderen.

Klantenservicetickets

Identiteit, contact, technische gegevens

Gerechtvaardigd belang

Wanneer u een vraag of klacht heeft, gebruiken we klantenservicetickets om ons te helpen het proces goed te beheren. U kunt om toegang tot die informatie vragen, ons vragen deze bij te werken of ons vragen deze te verwijderen.

Trainingen en andere zakelijke evenementen

Identiteit, contact, speciale categorie gezondheidsgegevens

Contractuele verplichting / Toestemming

De informatie die u verstrekt, wordt gebruikt om met u te communiceren over uw aanwezigheid op het evenement en om uw ervaring na het evenement op te volgen. De persoonlijke informatie die we mogelijk verwerken, kan bestaan uit uw naam, functietitel en werkgever, adres en telefoonnummer, e-mailadres, dieetvereisten en toegangsvereisten. We zullen uw toestemming vragen voor het verwerken van gezondheidsgerelateerde gegevens.

E-mailmarketing naar consumenten

Identiteit- en contactgegevens

Gerechtvaardigd belang

We houden onze klanten graag op de hoogte van onze diensten, producten of projecten en als u al klant bent, denken we dat u het prettig vindt als we u relevante informatie sturen. Maar u kunt daar op elk moment bezwaar tegen maken of u hiervoor afmelden.

Promotiebeelden en filmmateriaal

Identiteitsgegevens

Toestemming

WWe mogen foto's en/of videobeelden maken op onze kantoren of een evenement dat we organiseren, waarin persoonlijke informatie van personeel, klanten, bezoekers en andere derden kan worden vastgelegd. We zullen deelnemers altijd op de hoogte stellen wanneer een fotograaf of filmmaker aanwezig is op onze kantoren of evenementen. Schriftelijke toestemming zal altijd worden verkregen en we zullen de wensen respecteren van iedereen die aangeeft niet op de foto te willen. Verder zullen we altijd om toestemming vragen wanneer foto's naast een naam of een andere persoonlijke identificatie worden gepubliceerd. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken of om u af te melden voor de activiteit.

Het verzamelen / analyseren van statistische informatie over websitegebruik

Technische en gebruiksgegevens

Toestemming

Om te beheren en te verbeteren hoe mensen omgaan met onze publieksgerichte kanalen. De informatie die we verzamelen vertelt ons over hoe u onze website gebruikt, welke links u volgt en vertelt ons waar u het meest in geïnteresseerd bent.

Informatie delen met het handelsregister, accountants, juridisch adviseurs, HMRC en statutaire autoriteiten

Identiteit, contact, financiële en speciale categoriegegevens

Wettelijke verplichting

We zijn onderworpen aan audits en beoordelingen van instanties die standaard zijn in de sector. Ter bescherming van onze belangen en om te voldoen aan de Britse wetgeving kunnen we verplicht zijn om informatie te delen met de wettelijke autoriteiten.

Administratieve doeleinden

Identiteit, contact en financiële gegevens

Gerechtvaardigd belang

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere bedrijven binnen EG Group, onze investeerders en derde partijen die diensten aan ons verlenen, waaronder onze serviceproviders en gegevensverwerkers (die diensten verlenen zoals hosting- en onderhoudsdiensten, analysediensten, e-mailberichtendiensten, bezorgdiensten, afhandeling van betalingstransacties, marketing, human resources, professionele diensten, opsporingsdiensten en wanneer we vermoedens van diefstal onderzoeken) en onze consultants en professionele adviseurs (zoals accountants, compliance, advocaten, auditors).

Functies vervullen en werving

Identiteit, contact, speciale categorie gezondheidsgegevens

Contractuele verplichting / Gerechtvaardigd belang

Als u bij ons solliciteert, geven wij, naast de specifieke functie waarop u heeft gesolliciteerd, uw persoonsgegevens door aan andere afdelingen binnen EG Group, met het doel alternatieve of aanvullende arbeidsmogelijkheden aan te bieden. We willen heel graag werk voor u zoeken, maar u kunt ons natuurlijk vragen dit niet te doen.

Beveiliging en veiligheid

Identiteit, contact, technische en gebruiksgegevens

Wettelijke verplichting / Gerechtvaardigd belang

We kunnen persoonsgegevens verwerken voor specifieke doeleinden van beveiliging en veiligheid. Dit in verband met de gebouwen die wij bezitten en/of huren, of evenementen die door ons worden georganiseerd of worden gehouden in de gebouwen die we bezitten en/of gebruiken; en via de systemen die we in de hele organisatie gebruiken. We gebruiken CCTV in en rond onze locaties en we gebruiken ook camera's die automatisch uw voertuigregistratie herkennen, ook wel ANPR genoemd. We gebruiken deze technologie om criminaliteit te voorkomen, te melden en te onderzoeken.

Statistieken voor marketingbetrokkenheid

Identiteit, contact, technische en gebruiksgegevens

Toestemming

Als u informatie op maat over producten en diensten wilt ontvangen, heeft u de mogelijkheid om hiermee in te stemmen. We gebruiken cookies om te helpen bij het leveren van digitale marketing en het volgen van uw voorkeuren.

Investeerdersrelaties

Identiteit, contact, technische en gebruiksgegevens

Gerechtvaardigd belang

We bouwen graag duurzame relaties op met onze investeerders en bieden niet alleen een investeerdersportaal dat beperkte informatie vastlegt zodat u toegang hebt tot vertrouwelijke informatie, maar we zullen uw informatie ook gebruiken om u uit te nodigen voor persberichten, presentaties en andere investeerdersrelatiesevenementen.

Wanneer u toestemming geeft voor verwerking.

Wanneer u ons of een derde partij van ons uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Wanneer de toestemming is gebruikt als de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw informatie, zal de informatie die wij verstrekken over onze verwerkingsactiviteiten eerlijk, transparant en ondubbelzinnig zijn en heeft u de bevoegdheid om te beslissen of u toestemming geeft.

Waar legitiem belang de meest geschikte wettelijke grondslag.

Wanneer het verwerken van uw persoonlijke informatie een legitiem belang is voor ons of een derde partij, voeren we beoordelingen van legitieme belangen uit om ervoor te zorgen dat onze verwerking geen invloed heeft op de rechten en vrijheden die u hebt gekregen door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruik toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verwerken, zonder uw medeweten of toestemming, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Wanneer we uw persoonlijke informatie delen

Bij het leveren van de diensten of producten die u bij ons aanvraagt, delen we uw informatie met onze verwerkingspartners, ook wel ontvangers en gegevensverwerkers genoemd.

Bij het vrijgeven van persoonlijke informatie aan derden hebben we contracten met deze derden om uw persoonlijke informatie te beschermen, wat ervoor zorgt dat we voldoen aan de wet en zodat zij uw persoonlijke informatie alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

We voeren een grondige due diligence uit met zowel ontvangers als gegevensverwerkers op het gebied van hun gegevensbeveiligingsprotocollen en gegevensbeschermingsbeleid.

Ontvangers van uw persoonlijke informatie

We delen uw persoonlijke informatie om de volgende redenen of wanneer dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld:-

 • persoonlijke informatie wordt intern gedeeld tussen bedrijven van EG Group, waaronder internationale collega's.
 • onze externe leveranciers en serviceproviders, die zijn ingeschakeld om zakelijke, ondersteunende, operationele en/of administratieve functies te bieden, zoals IT-ondersteuning, auditing, juridische zaken, marketing, website-onderhoud, betaling, uitvoering en levering van bestellingen.
 • regelgevende instanties, wettelijke instanties of openbare instanties, onder meer om hun onderzoeken te ondersteunen.
 • als het bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseur van een potentiële koper en worden deze doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf
 • kredietinformatiebureaus, incasso- en opsporingsbureaus, financiële organisaties.
 • onderzoeken door de overheid of wetshandhavingsinstanties.

 

Uw informatie internationaal delen

Wanneer we uw informatie internationaal delen, hebben we grondige processen om te bepalen of dat gepast is, en vervolgens gebruiken we goedgekeurde methoden om ervoor te zorgen dat de overdracht wettig is en de informatie beschermen die we overdragen.

Zoals we al eerder aangaven, kunt u het ons gewoon vragen als u hier meer over wilt weten.

 

De veiligheid van uw persoonlijke informatie

Ongeautoriseerde toegang.

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, wordt gebruikt of op ongeoorloofde wijze wordt geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt.

Specifieke toegang.

We beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie.

Kwetsbaarheden.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op persoonlijke informatie aan te pakken en zullen u en de bevoegde toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

We kunnen echter niet garanderen dat onze systemen of applicaties onkwetsbaar zijn voor inbreuken op de beveiliging, en we kunnen geen waarborg, garantie of verklaring geven dat uw gebruik van onze systemen of applicaties veilig is en beschermd tegen virussen en andere kwetsbaarheden.

We kunnen ook de veiligheid van informatie die u ons elektronisch stuurt niet garanderen. Het verzenden van dergelijke gegevens is geheel op eigen risico

 

Hoe lang we persoonlijke informatie bewaren

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen realiseren, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke informatie zijn beschikbaar en u kunt meer details hierover opvragen door contact op te nemen met onze team voor privacy en gegevensbescherming.

 

U heeft rechten als het gaat om uw persoonlijke informatie

Op elk moment dat we uw persoonlijke informatie hebben opgeslagen, kunt u rechten uitoefenen met betrekking tot inzageverzoeken van gegevenssubjecten of uw individuele rechten laten gelden. De privacy- en gegevensbeschermingsrechten kunnen afhankelijk van uw locatie verschillen, maar dit zijn de rechten die u heeft als u in het VK en Europa woont.

Recht van toegang

U hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. Toegang tot een kopie van uw persoonlijke informatie staat vaak bekend als een inzageverzoek van een gegevenssubject, is meestal gratis en geeft ons een termijn van één maand om te reageren.

Als verzoeken om informatie buitensporig of ongegrond zijn, staat de wet een verlenging van de termijn van één maand toe met maximaal twee extra maanden als het verzoek bijzonder complex is. Het is tevens toegestaan om een billijke administratievergoeding in rekening te brengen voor inzageverzoeken die ongegrond of buitensporig worden geacht of indien om nadere kopieën van gegevens wordt verzocht.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om de gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, in te zien en te corrigeren.

Recht om vergeten te worden

In bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die wij over u hebben te wissen uit onze administratie. Zoals beschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming, is een verzoek om te worden vergeten geen absoluut recht en zal dit per geval worden beoordeeld.

Recht op beperking van de verwerking

Waar bepaalde voorwaarden gelden om recht te hebben op beperking van de verwerking. In het bijzonder wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of wanneer we de gegevens gebruiken voor direct marketing.

Recht van overdraagbaarheid

U hebt het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een contract of waar u toestemming voor hebt gegeven, in een gestructureerd en machineleesbaar formaat te laten overdragen aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten van verwerking, met name wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken voor marketingdoeleinden, en dit is een absoluut recht. U kunt bezwaar maken tegen of zich afmelden voor elk marketingbericht dat we u sturen.

Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering

U hebt ook het recht om te worden onderworpen aan de juridische gevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.

Recht op rechterlijke toetsing

In het geval dat wij uw verzoek op grond van het inzagerecht weigeren, zullen wij u een reden geven waarom. U heeft het recht om daarover te klagen en hieronder hebben we een specifieke sectie gewijd aan dit onderwerp.

Alle bovenstaande verzoeken zullen worden doorgestuurd als er een derde partij is betrokken bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Waar ter wereld u ook woont of werkt, u kunt ons formulier voor individuele rechten altijd invullen.

 

Wat te doen als dingen niet gaan zoals gepland

Als u ooit een klacht wilt indienen over hoe uw persoonlijke informatie door ons of door derden wordt behandeld, of over de manier waarop uw klacht is afgehandeld, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit in het land of de regio waar u woont en bij onze bureau voor privacy en gegevensbescherming.

We willen graag proberen een klacht op te lossen

U kunt ons schrijven op: DPO, EG Group, Waterside Head Office, Haslingden Road, Guide, Blackburn, Lancashire, Verenigd Koninkrijk, BB1 2FA.

Als u liever contact met ons opneemt via e-mail, gebruik dan dpo@eurogarages.com

Als praten meer uw ding is, bel ons dan op 01254 586366

Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit van het VK is het Information Cpmmissioners Office.

Postadres:

Information Commissioner, Information Commissioners Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

Web: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Telefoon: 0303 123 1113

 

Als u meer informatie wilt over deze privacyverklaring

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met ons team voor privacy en gegevensbescherming en we zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf juni 2021.