logo

Wet moderne slavernij

Wet moderne slavernij

Wet moderne slavernij 2015
Slavernij En Mensenhandelgroepsoverzicht - J/e 31 December 2020

Onze Activiteiten En Structuur

EG Group is een toonaangevende, wereldwijde, onafhankelijke supermarktketen met een divers portfolio van meer dan 6.000 vestigingen in tien landen in Noord-Amerika, Europa en Australië.

EG Group, opgericht in 2001 door de familie Issa met de overname van één locatie in het Verenigd Koninkrijk, biedt een innovatieve benadering voor retail op voorterreinen en de beste klantervaring in zijn klasse voor kruidenierswaren, foodservice en brandstof, het aanbieden van uitstekende service en kwaliteitsproducten met een goede prijs-kwaliteitverhouding op goed onderhouden, gemakkelijke locaties.

Onze transformatie is gebaseerd op uitstekende relaties met een portfolio van internationale merkpartners en strategische overnames, ondersteund door onze 44.000 medewerkers wereld-wijd die continu onze producten en diensten leveren aan 24 miljoen klanten per week en de lokale gemeenschappen waarin wij actief zijn ondersteunen.

Zuber Issa CBE en Mohsin Issa CBE, oprichters en co-CEO's van de EG Group, werden onlangs geëerd in de Queen's Birthday Honours List 2020 voor hun bijdrage aan het bedrijfsleven en liefdadigheid. Zij tevens benoemd tot de 2018 EY Entrepreneur of the Year in het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie vindt u op de website van de Groep: http://www.eurogarages.com/.

Niet al onze dochterondernemingen en holdings publiceren op de website en hebben ook geen eigen website. Daarom zullen wij een kopie van deze verklaring schriftelijk verstrekken aan iedereen die hier daarom binnen 30 dagen om vraagt.

Belangrijke Leidinggevenden

Ons leiderschapsteam van de Groep bestaat uit de volgende personen:

Naam Titel
Zuber Issa Group Co-Chief Executive Officer (CEO)
Mohsin Issa Group Co-Chief Executive Officer (CEO)
Imraan Patel Group General Counsel & Company Secretary    
Michael Hughes Group Chief Financial Officer (CFO)
Ilyas Munshi Group Commercial Director
Salim Hasan Group Chief Operating Officer (COO)
Graham Billsborough Group Chief Information Officer (CIO)

Onze Toeleveringsketens

Onze inkoopactiviteiten vinden plaats vanuit ons hoofdkantoor in Blackburn (VK), met ondersteun-ing van onze bijkantoren in Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, de VS en Australië.

De aannemers en leveranciers voor de activiteiten van de Groep in het VK zijn hoofdzakelijk in het VK gevestigd. Wij verwachten van onze merkpartners, organisaties bij wie wij producten en diensten inkopen en andere bedrijven waarmee wij samenwerken, dat zij ervoor zorgen dat hun goederen, materialen en arbeidsgerelateerde leveringenketens zijn die:

 • volledig voldoen aan de Modern Slavery Act 2015;
 • transparant, controleerbaar en verifieerbaar zijn; en
 • vrij zijn van ethische dubbelzinnigheden.

Personen die de Modern Slavery Act niet naleven worden aangemoedigd de meldingsprocedure te volgen die wordt beschreven in ons klokkenluiderbeleid.

Ons Beleid Inzake Slavernij En Mensenhandel

Wij verbinden ons ertoe ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties en effectieve systemen en controles in te voeren en te handhaven om ervoor te zorgen dat er nergens in ons bedrijf of in onze toeleveringsketens sprake is van moderne slavernij.

Ons anti-slavernijbeleid weerspiegelt onze toewijding om ethisch en integer te handelen in al onze zakenrelaties en om doeltreffende systemen en controles in te voeren en te handhaven om te garanderen dat er geen slavernij en mensenhandel plaatsvindt in onze toeleveringsketens. Dit beleid geldt voor alle personen die in welke hoedanigheid dan ook voor ons of namens ons werkzaam zijn, met inbegrip van werknemers op alle niveaus, directeuren, leidinggevenden, uitzendkrachten, aannemers, externe adviseurs, vertegenwoordigers van derden en zakenpartners.

Due Diligence Voor Slavernij En Mensenhandel

Als onderdeel van ons initiatief om risico's te identificeren en te beperken, voeren wij een due diligence uit bij het werken met nieuwe leveranciers en wij evalueren regelmatig bestaande leveranciers. Dit omvat:

 • het identificeren en beoordelen van potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens;
 • het beperken van risico van slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens;
 • het bewaken van potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens;
 • het beschermen van klokkenluiders;
 • het in kaart brengen van de toeleveringsketen om de bijzondere risico's van moderne slavernij en mensenhandel te beoordelen; en
 • het verzekeren dat alle interne processen worden nageleefd, bijvoorbeeld door ervoor zorgen dat het personeel beschikt over een "Right to Work" in het VK.

Het Naleven Van Onze Waarden En Ethiek Door Leveranciers

Wij tolereren geen enkele vorm van slavernij en mensenhandel. Om te verzekeren dat iedereen in onze toeleveringsketen onze waarden en ethiek naleeft, hebben wij over een nalevingsprogramma dat bestaat uit vertegenwoordigers en betrokkenheid van onder meer de volgende afdelingen:

 • Juridisch
 • Financiën
 • Bedrijfsactiviteiten
 • Personeelszaken

Opleiding

Om ervoor te zorgen dat de risico's van moderne slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens en in ons bedrijf goed worden begrepen, geven wij opleidingen aan onze personeelsleden die betrokken zijn bij inkoopbeslissingen. Wij eisen ook van onze zakenpartners dat zij opleiding geven aan hun personeel, leveranciers en dienstverleners. Wij blijven de Modern Slavery Act 2015 gebruiken om meer begrip voor mensenrechten in onze toeleveringsketens te verankeren, en om dit bewustzijn zo ver mogelijk in onze toeleveringsketen te verspreiden.

Onze Doeltreffendheid In De Strijd Tegen Slavernij En Mensenhandel

Stappen die de EG sinds 1 januari 2018 heeft ondernomen

EG is zich ervan bewust dat het de verantwoordelijkheid heeft om het risico van moderne slavernij op lange termijn te blijven evalueren en beperken. Na een evaluatie van de doeltreffendheid van de stappen die wij in het verleden hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel in onze toeleveringsketens voorkwam, zijn wij voornemens de volgende maatregelen ter bestrijding van slavernij en mensenhandel te voort te zetten:

(A) Managementverantwoordelijkheid en algemeen bewustzijn

Wat wij doen en zullen voortzetten:

 • apporteren over onze vorderingen aan ons leiderschapsteam en de Raad van Bestuur van onze Groep.
 • de verklaring onder de werknemers verspreiden om het bewustzijn te vergroten.
 • de organisaties in ons partnerschap en andere bedrijven waarmee wij regelmatig in contact komen informeren over de verklaring.

Wij zullen de verklaring ook op jaarbasis opstellen.

(B) Risicobeoordeling

Wij zullen:

 • e naleving van de anti-slavernijbepalingen jaarlijks toetsen.
 • waar mogelijk bepalingen tegen slavernij en mensenhandel opnemen in contracten met leveranciers en onderaannemers.
 • redelijke noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers zich aan ons beleid houden.
 • onze risicobeoordelingsmethode evalueren.
 • risico's van moderne slavernij onderzoeken en corrigerende maatregelen nemen als reactie op deze risico's in het bedrijf.

(C) Risicobeperking

Wij zullen:

 • erplichtingen melden, inclusief het rapporteren van inbreuken en maatregelen die wij hebben genomen om ervoor te zorgen dat er in onze onderneming geen slavernij of mensen-handel voorkomt.
 • extra opleidingen geven aan onze werknemers indien de noodzaak daarvoor wordt vastgesteld.

Deze verklaring is een "groepsverklaring" die betrekking heeft op onze relevante houdstermaatschap-pijen in het VK en andere dochterondernemingen, waarvan hieronder een lijst is opgenomen:

Naam van entiteit Oprichtingsdatum (indien na 1 januari 2019)
EG Group Holdings Limited   
EG Midco 1 Limited  
EG Group Limited  
EG AsiaPac Limited  
EG Finco Limited  
EG (Shared Services) Limited  
Euro Garages Limited  
Wycliffe Moore Limited  
Wolfson Trago Limited  
Urban Origin Limited  
GB3 Limited  
EG Global Finance Plc 20 Maart 2019
Scotco Central Limited  
Scotco Restaurants Limited  
Scotco NI Limited  

 

 

 

 

Deze verklaring wordt afgelegd op grond van artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt onze verklaring inzake slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat begint op 01 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020

Zuber Issa
Co-Group CEO
Director, EG Group Limited
Date: 15/01/2021

Mohsin Issa
Co-Group CEO
Director, EG Group Limited
Date: 15/01/2021