logo
}

SOCIAAL

SOCIAAL

EG Group streeft naar een positieve impact op de maatschappij, inclusief de gemeenschappen waarin we actief zijn. De gezondheid en veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van onze collega's zijn het belangrijkst: het zijn onze getalenteerde, gepassioneerde en innovatieve mensen die van essentieel belang zijn voor de succesvolle uitvoering van onze strategie en voor het aandrijven van de bedrijfsprestaties. We willen een voorkeurswerkgever zijn en onze aanpak van belangrijke kwesties zoals eerlijkheid, gelijkheid en diversiteit zal helpen dit te ondersteunen.

WERELDWIJDE GEMEENSCHAPPEN

WERELDWIJDE GEMEENSCHAPPEN

We waarderen de gemeenschappen in de tien landen waar wij actief zijn en hebben een aantal doelen gesteund, waaronder de Disabled American Veterans Charity in de Verenigde Staten, Children in Need in het Verenigd Koninkrijk en het Leger des Heils in Australië. We hebben ook financiële steun verleend aan instellingen in de buurt van ons wereldwijde hoofdkantoor in Blackburn, waaronder East Lancashire Hospitals Trust en Newfield School for Specialist Education.

MENSEN EN CULTUUR

MENSEN EN CULTUUR

Het gevarieerde personeelsbestand van EG Group is een belangrijke troef van de onderneming. We streven ernaar talent te ontwikkelen en te behouden door goed geïnvesteerde opleidingsprogramma's en erkenning te bieden. EG Group heeft momenteel werknemers in dienst uit meer dan 80 verschillende landen. We zijn voortdurend op zoek naar gepassioneerde, toegewijde en energieke persoonlijkheden die zich willen aansluiten bij de reis van EG Group. We zijn trots op onze interne doorstroom en er zijn volop mogelijkheden voor progressie, groei, leren en ontwikkeling bij EG Group.

LEREN EN ONTWIKKELING

LEREN EN ONTWIKKELING

Leren en ontwikkelen is bij de EG Group van fundamenteel belang om ons doel te bereiken: onze klanten de beste service bieden. We zetten ons in om onze collega's de leermiddelen te bieden die zij op de werkplek nodig hebben om kennis, vaardigheden en gedrag te helpen ontwikkelen voor nu en in de toekomst. Ons ervaren interne team Learning & Development geeft deskundig advies en begeleiding aan werknemers en ondersteunt hen bij hun gehele loopbaantraject bij EG Group.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Diversiteit en betrokkenheid zijn de sleutel tot ons bedrijf. Als wereldwijd bedrijf heeft elk van de markten waarin wij actief zijn een personeelsstrategie waarin ons streven naar diversiteit, gelijkheid en betrokkenheid wordt uiteengezet. De raad van bestuur en het senior leiderschapsteam houden toezicht op de personeelsstrategie.

We zijn daarom actief op zoek naar mensen met verschillende ideeën, stijlen en vaardigheden, die bereid zijn de status quo uit te dagen en die allemaal op een unieke manier bijdragen. Onze bereidheid en ons vermogen om anders te denken en op innovatieve manieren te werken, zijn van cruciaal belang voor ons succes. We streven ernaar onze mensen aan te werven, te bevorderen en te belonen op basis van hun vermogen om bij te dragen aan de doelstellingen van de Group.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

EG Group verbindt zich ertoe niet alleen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, maar er ook voor te zorgen dat het bedrijf zich voortdurend verbetert om aan de hoogste normen te voldoen op het gebied van gezondheid en veiligheid. We streven ernaar deze hoge normen te handhaven voor onze collega's, klanten, bezoekers, aannemers en iedereen die met onze bedrijfsactiviteiten te maken heeft. We hebben intensief geïnvesteerd in diverse externe, interne en online opleidingscursussen om ervoor te zorgen dat ons personeel opgeleid en bekwaam is om de hun toegewezen taken op een efficiënte en nalevingsgerichte manier uit te voeren.

De Group houdt formeel toezicht op het aantal gezondheids- en veiligheidsincidenten. Alle gezondheids- en veiligheidsincidenten worden geregistreerd op ons eigen platform (iMEGS) en de Group streeft naar zo min mogelijk/geen ongevallen en incidenten.

WELZIJN

WELZIJN

We zetten ons in voor het welzijn van onze collega's en streven ernaar een voorkeurswerkgever te zijn. We willen er ook voor zorgen dat onze collega's gerespecteerd worden en dat hun standpunten naar waarde worden geschat. We hebben een beleid tegen pesten en intimidatie, bieden passende scholing en behouden communicatieprogramma's met collega's. Bij het uitbreken van COVID-19 begin 2020 heeft de Group bijna £4 miljoen geïnvesteerd in technologie om collega's in staat te stellen om veilig en effectief thuis te werken. We hebben ook een ondersteuningsfonds opgericht om de meest hulpbehoevende werknemers te helpen. De Group heeft ook een hulpprogramma voor werknemers ingevoerd om begeleiding en steun aan werknemers te bieden.